Een gezonde bodem en een
vitale plant zorgen voor een
renderende oogst

Kwaliteit beweegt ons

Holland Fyto is een nauw samenwerkende groep van gelijkgestemde, door kennis gedreven toeleveranciers voor de land- en tuinbouw.

Holland Fyto staat en gaat voor rentabiliteit, kwaliteit en duurzaamheid. Het uitgangspunt daarbij is dat een gezonde bodem en een vitale plant resulteren in een renderende oogst.

Een optimaal
product uit een
rendabele oogst

Een optimaal
product uit een
rendabele oogst

Kwaliteit beweegt ons.

“De Holland Fyto groep onderscheidt zich door kennis van zaken, advies op maat, lokale aanwezigheid dicht bij de markt, hoge servicegraad en eigen landbouwkundig onderzoek. Bij alles wat we doen staat kwaliteit voorop.”

Eltjo Huizenga – Algemeen directeur

Het voordeel van
een landelijk
netwerk

Alle bij Holland Fyto aangesloten bedrijven werken regionaal en zeer dicht bij hun markt. Dit betekent dat er veel kennis is van de regionale uitdagingen in daar geteelde gewassen. Het is en blijft echter belangrijk om naar ontwikkelingen buiten de eigen regio te kijken.

Dat doen we in Holland Fyto verband, waar we veel van elkaar leren. De bedrijven die zijn aangesloten bij Holland Fyto gebruiken de contacten met elkaar om kennis en ervaringen uit te wisselen en over te dragen.

Onze klanten kunnen daardoor naast een goede kennis van de regionale situatie, ook putten uit de kennis van een landelijk netwerk. Zo kunnen we telers optimaal helpen om hun teelten en teeltactiviteiten steeds verder te optimaliseren.