Over Holland Fyto

Holland Fyto is een samenwerkingsverband van zeven gespecialiseerde toeleveranciers van gewasbeschermingsmiddelen, speciale meststoffen, biostimulanten en toevoegmiddelen. De groep is actief in alle gewassectoren. De onderlinge samenwerking versterkt de kracht van de individuele bedrijven.

Het compacte Holland Fyto team organiseert de centrale taken inkoop, kennismanagement en vergroening t.b.v. de aangesloten bedrijven Alliance, Benfried, Mertens, Profytodsd, Telermaat, Vlamings en Willems Balgoy.

Waarom vergroenen?

Missie

Holland Fyto is een nauw samenwerkende groep van gelijkgestemde, door kennis gedreven toeleveranciers voor de land- en tuinbouw. We bedenken, ontwikkelen en bieden markt- en klantgerichte kwalitatief hoogwaardige en duurzame oplossingen voor telers. Dit resulteert in bodem- en gewasgezondheid met rendement.

Visie

Holland Fyto is een toongevend bedrijf op het gebied van geïntegreerde teeltsystemen, gebaseerd op duurzame oplossingen en gericht op een gezonde bodem, een vitaal gewas en een renderende oogst.

Strategie

De werkwijze van Holland Fyto steunt op 5 strategische pijlers.

GROEN: Groen denken en handelen
PRODUCT: Scherp inkopen en uitbreiden van het productportfolio
SAMEN: Samenwerking onderling en met de hele keten
KENNIS: Kennis delen en vermenigvuldigen is onze kracht
COMMUNICATIE: Onze aanpak en vorderingen intern en extern uitdragen

Een optimaal
product uit een
rendabele oogst

Een optimaal
product uit een
rendabele oogst