Dynex

Dynex is een niet-verzurende hulpstof van chelaterende verbindingen die het water conditioneert bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op basis van vetzuren.

Voordelen

Dynex kent 2 effectieve toepassingsmogelijkheden:

  1. In situaties waarbij FLiPPER toegepast wordt met een dosering van 1% (= etiketdosering) in hard water (≥ 15 °dH).
  2. In situaties waar de FLiPPER doseringen van 1% niet gehaald wordt (zowel in hard als zacht water), bijv. wanneer in prei of uien 5 l/ha FLiPPER wordt toegepast in 800 l/ha spuitvloeistof.

In beide gevallen zorgt Dynex ervoor dat de storende kationen in de spuitoplossing worden weggevangen met behoud van een hoge pH, waardoor FLiPPER niet meer in zijn werking gehinderd wordt en zijn effectiviteit behoudt.

 

Menging en mengvolgorde
Dynex moet altijd als EERSTE product aan de spuitvloeistof worden toegevoegd vóórdat andere producten zoals FLiPPER worden toegevoegd
1. Vul de spuittank tot ongeveer 50% met water en begin met roeren.
2. Voeg dan aan de hand van de waterhardheidstabel, al roerende, de juiste hoeveelheid Dynex toe (de hoeveelheid voor het totale spuitvolume).
3. Blijf de spuitvloeistof gedurende enkele minuten roeren.
4. Voeg pas daarna andere middelen toe (zoals FLiPPER).
5. Vul de spuittank vervolgens onder voortdurend roeren aan met water tot 100% van het spuitvolume.

Dosering/concentratie tabel

Waterhardheid (ºdH) Concentratie hoeveelheid in de spuitvloeistof (ml/100 l)
<15* 0,15% 100 ml
15 0,15% 150 ml
20 0,20% 200 ml
25 0,25% 250 ml
30 0,30% 300 ml
35 0,35% 350 ml
40 0,40% 400 ml
45 0,45% 450 ml

* ook in zacht water (< 15 °dH) is het zinvol om Dynex toe te voegen wanneer de dosering FLiPPER lager is dan 1% als het watervolume wordt verhoogd om in bijv. uien of prei met de maximum dosering van 5 l/ha en 800 liter spuitvloeistof extra contactwerking te realiseren.

Toepassingsvoorwaarden
Er gelden geen beperkingen in maximum aantal toepassingen of veiligheidstermijn.

Verpakking: 4 x 5 liter

® FLiPPER is een gedeponeerd handelsmerk van Alpha Biopesticides Ltd. T/A AlphaBio Control en wordt door Bayer Crop Science op de markt gebracht
® DYNEX is een geregistreerd handelsmerk van De Sangosse Ltd. en wordt door Holland Fyto op de markt gebracht

Disclaimer

Holland Fyto UA besteedt de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Holland Fyto UA is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.