Easi Mix

Hulpstof om de werking van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen die opgelost worden in hard water of verontreinigd water met onopgeloste resten calcium, magnesium etc. te verbeteren.

Voordelen

Meer over Easi Mix

Als alkalische gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen worden opgelost in hard of verontreinigd water met onopgeloste resten Calcium, Magnesium, Bi‐carbonaten, etc. wordt de werking minder omdat onder dergelijke omstandigheden vindt versnelde hydrolyse plaatsvindt. Dit resulteert in slechtere werking door verlies aan actieve stof vooral bij meervoudige menging van middelen.

Easi Mix bevat:

 • Een complex van zuren om de pH en hydrolyse te verlagen.
 • Een lange keten van polymeren om het water zachter te maken.
 • Afzonderlijke hulpstoffen om de kationische verontreinigingen te isoleren en het mengen met andere producten in de tank te verbeteren.
 • Uitvloeiers en hechters om de bedekking te versterken.

Watertest
Om te bepalen welke dosering nodig is kan de testflacon gebruikt worden. Het water kan dan op de volgende manier getest worden:

 1. Neem 1 liter water van het te gebruiken water.
 2. Voeg 1 afgemeten hoeveelheid (0,5 ml = 1 pompslag) Easi Mix toe aan het water om een bepaalde kleurverandering te krijgen.
 3. Ga door met het toevoegen van de afgemeten hoeveelheid (0,5 ml) Easi Mix tot het watermonster de gewenste kleur heeft gekregen.
  • Bij pH 5,0 en hoger wordt het water blauw
  • Bij pH 4,9 en lager zal de kleur veranderen in groen
  • Bij pH 4,3 en lager zal de kleur veranderen in geel.

Elke 0,5 ml Easi Mix toegevoegd aan 1 liter proefmonster is gelijk aan 250 ml toevoegen aan 1.000 l water in de spuittank.

Voorbeeld Zacht water Matig/hard water Hard water
Hoeveelheid 0,5 l/1000 l 1 l/1000 l 2 l/1000l

N.B. Onderzoek van de pH van het water regelmatig aangezien dit dikwijls kan veranderen. Voeg altijd eerst Easi Mix toe in de tank voordat gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen worden toegevoegd.

Verpakking
4 x 3 l Easi Mix
100 ml testflacon los verkrijgbaar

Disclaimer

Holland Fyto UA besteedt de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Holland Fyto UA is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.