HF Oil 827

HF Oil 827 is een uitvloeier op basis van minerale witte olie (96,5%). HF Oil 827 kan als uitvloeier worden ingezet als toevoeging aan de spuitvloeistof voor verbetering van de werking van herbiciden, insecticiden en fungiciden in diverse gewassen.

Voordelen

Meer over HF Oil 827

HF Oil 827 is algemeen toe te passen als toevoeging aan de spuitvloeistof ter verbetering van de werking van herbiciden, insecticiden en fungiciden. Het middel kan zo vaak als de situatie vereist toegepast worden.

De dosering is 0,5 – 3,0 l/ha

De dosering is afhankelijk van tal van omstandigheden bij toepassing, het gewas, de weersomstandigheden, spuittechniek en de gewasbeschermingsmiddelen waaraan HF Oil 827 wordt toegevoegd.

Indien nog geen ervaring is opgedaan in een bepaald gewas of in combinatie bepaalde gewasbeschermingsmiddelen dient een proefbespuiting uitgevoerd te worden om de verdraagzaamheid van het gewas te testen.

Opslag: Vorstvrij, weg van direct zonlicht en in goed afgesloten in originele verpakking bewaren.

Disclaimer

Holland Fyto UA besteedt de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Holland Fyto UA is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.