Kantor

Kantor is een unieke uitvloeier en hechter die speciaal ontworpen is om de binnendringing en het uitvloeien van gewasbeschermingsmiddelen te verbeteren.

Voordelen

Kantor kan een meerwaarde hebben wanneer het wordt toegevoegd aan middelen met een systemisch en/of translaminaire werking. Dit kunnen herbiciden, fungiciden, insecticiden en groeiregulatoren zijn. Bijvoorbeeld: toegevoegd aan sulfonyl‐urea verbindingen, verbetert het de werking in graan, bieten en aardappelen. Tevens verbetert Kantor de werking van triazolen, strobilurinen en groeiregulatoren in o.a. granen.

Dosering
Kantor toepassen in een dosering van 150 ml in 100 liter water.

Gevoeligheid gewassen
Gezien het grote aantal variëteiten en verschillende teeltomstandigheden van in het Wettelijk Gebruiksvoorschrift genoemde gewassen, is het onmogelijk de gewasveiligheid voor alle gewassen onder alle omstandigheden te onderzoeken. De toepasser van dit product zal, indien met een cultivar/variëteit in een groeistadium of onder bepaalde teeltomstandigheden of teeltwijze nog geen eigen ervaring is opgedaan, zelf een proefbespuiting/toepassing op kleine schaal dienen uit te voeren onder de eigen teeltomstandigheden om verantwoordelijkheid voor gewasveiligheid te kunnen nemen.
Verpakking:
4 x 5 liter

Gereed maken van de spuitvloeistof:

  1. Kantor toevoegen tijdens het vullen van de tank met water.
  2. Laat het roermechanisme in werking.
  3. Gewasbeschermingsmiddelen altijd als laatste aan de tankinhoud toevoegen indien gemengd verspoten wordt.
  4. Onmiddellijk na gereedmaken spuitvloeistof toepassen, terwijl de roerinrichting ingeschakeld blijft

Disclaimer

Holland Fyto UA besteedt de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Holland Fyto UA is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.