Plantolie HF

Plantolie HF kan als hulpstof worden ingezet in combinatie met herbiciden of fungiciden in diverse teelten zoals boomkwekerij, sierteelt, vaste plantenteelt, kleinfruit, mais en  suikerbieten.

Voordelen

Meer over Plantolie HF

Dosering

  • 100 ml / 100 l water in combinatie met fungiciden.
  • 0,5 – 3 l/ha in combinatie met herbiciden.

Opslag: Vorstvrij, goed gesloten in originele verpakking bewaren.

Disclaimer

Holland Fyto UA besteedt de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Holland Fyto UA is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.