Prolong XP

Prolong XP is een hechter, uitvloeier en indringer ontworpen om de opname, de bedekking en de indringing van gewasbeschermingsmiddelen te bevorderen.

Voordelen

Prolong XP met name inzetten bij gebruik van contactfungiciden, ‐insecticiden en groeiregulatoren zoals Itcan SL 270 of Royal MH in uien. Vooral onder moeilijke omstandigheden bewijst Prolong XP haar meerwaarde.

Dosering
Prolong XP toepassen in een dosering van 75 – 100 ml per 100 l water.

Gereed maken van de spuitvloeistof
Stel de roerinrichting in werking en voeg als eerste Prolong XP toe tijdens het vullen van de tank met water. Voeg vervolgens de benodigde gewasbeschermingsmiddelen toe en vul de tank af. Pas de gewasbehandeling zo spoedig mogelijk na het gereed maken van de spuitvloeistof toe, terwijl de roerinrichting ingeschakeld blijft.

Gevoeligheid gewassen
Gezien de grote variëteit in aantal gewassen, cultivars en teeltomstandigheden, is het onmogelijk de gewasveiligheid voor alle gewassen onder alle omstandigheden te onderzoeken. De toepasser van dit product zal, indien met een gewas/cultivar in een groeistadium of onder bepaalde teeltomstandigheden of teeltwijze nog geen eigen ervaring is opgedaan, zélf een proefbespuiting/‐toepassing op kleine schaal dienen uit te voeren onder de eigen teeltomstandigheden om verantwoordelijkheid voor gewasveiligheid te kunnen nemen.

Verpakking: 4 x 5 l

Disclaimer

Holland Fyto UA besteedt de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Holland Fyto UA is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.