Mobiliser HF

Mobiliser HF is een organische biostimulant op basis van 19% fulvinezuur en ca. 1% humuszuur.

Voordelen

Meer over Mobiliser HF

Algemeen

Mobiliser HF heeft een hoge pH, hoog fulvine gehalte, sterk chelerende eigenschappen en stimuleert het bodemleven. Het draagt zodoende bij aan opname en transport van nutriënten.

Mobiliser HF voorkomt vastlegging van mineralen en sporenelementen aan het klei-humus complex. Dankzij een zeer hoge CEC* van ca. 1400 heeft Mobiliser HF namelijk de capaciteit om veel mineralen te bufferen en zo vastgelegde mineralen uit de bodem beschikbaar te maken voor de plant.

Mobiliser HF is zeer mobiel en vereenvoudigt daarmee het transport van nutriënten in de plant. Ook onder koude omstandigheden is Mobliser HF zeer effectief.

Dosering
Mobiliser HF kan toegepast worden door middel van gewasbehandeling, grondbehandeling, fertigatie of irrigatie. Zaaizaadbehandeling is eveneens mogelijk.

Aanbevolen dosering

  • Bodemtoepassing: 10 l/ha
  • Bladbemesting: 2 l/ha
  • Zaadcoating: 10%

Instructie voor gebruik
Mobiliser HF kan met alle meststoffen, microbiële producten en plantversterkers worden gebruikt. Mobiliser HF geeft een zeer goed effect in combinatie met vloeibare meststoffen.

Verpakking
20 liter en 1000 liter.

Disclaimer

Holland Fyto UA besteedt de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Holland Fyto UA is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.