penergetic b

Penergetic b is een biostimulant die gebruik maakt van de kracht uit de natuur: elektromagnetische biostimulatie. De biostimulatie van het bodemleven zorgt bij het gebruik van penergetic b voor een actieve vruchtbare grond waarbij bodemleven geactiveerd en gestimuleerd wordt. Zie ook www.penergetic.nl

Voordelen

Meer over penergetic b

Algemeen

In de natuur heeft elk element zijn eigen frequentie. Deze frequenties van de elementen liggen vast. Door stimulatie met frequenties zijn biologische processen te beïnvloeden. Dit wordt elektromagnetische biostimulatie genoemd en is ontwikkeld door onze Zwitserse partner.  Zij wisten de frequenties te verpakken met een draagstof en geschikt te maken voor de praktijk. Penergetic b kan gecombineerd worden met penergetic p.

Zie voor meer informatie ook www.penergetic.nl

Penergetic b

  • Toename van biologische activiteit in de bodem
  • Bevordert humificatie en beschikbaarheid van voedingsstoffen
  • Verbetert de bodemstructuur
  • Versterkt de ontwikkeling van het wortelstelsel
  • Vermindert de gevoeligheid voor hitte- en droogtestress

Dosering

De dosering bedraagt het eerste jaar 2  l/ha. In de volgende jaren kan de dosering steeds met 0,5 l/ha worden afgebouwd tot 0,5 l/ha in het vierde jaar.

Toepassingstijdstip

10-14 dagen voor het zaaien toepassen.

Disclaimer

Holland Fyto UA besteedt de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Holland Fyto UA is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.