Bladzwavel 80 HF

Bladzwavel 80 HF is een bladmeststof in een hoog kwalitatieve formulering. Dit product kan toegepast worden in alle gewassen.

Voordelen

Meer over Bladzwavel 80 HF

Dosering
Appel, peer en boomteelt
Pas 4 ‐ 6 l Bladzwavel 80 HF/1000 l water toe vóór de bloei. Toepassen tijdens actieve groei van het gewas en indien er voldoende bladmassa is om de spuitvloeistof op te nemen. Tijdens en na de bloei 2,5 – 4 l Bladzwavel 80 HF in 1.000 l water.
Niet toepassen op zwavelgevoelige gewassen en als het gewas onderhevig is aan stress als gevolg van droogte of hoge temperaturen.

Opmerking: De status van de voedingsstoffen in een plant kan alleen goed gemeten worden middels een bladanalyse. Pas daarna kan er een goed advies gegevens worden over de exact te gebruiken dosering.

Let op: Pas Bladzwavel 80 HF niet toe bij temperaturen boven de 25 ̊C of in fel zonlicht. Zwavel is in zijn algemeenheid niet‐fytotoxisch, maar sommige soorten appels en peren geven wel reactie op zwavel. Voer daarom altijd eerst een proefbespuiting uit op dergelijke soorten. Een bespuiting kan smetvlekjes veroorzaken en het is raadzaam om verwerkers te consulteren als het gewas bestemd is voor blik, invriezen of jam-makerij.

Gereedmaken van de spuitvloeistof

  • De verpakking goed schudden voor gebruik.
  • De spuitapparatuur moet goed schoon zijn voor gebruik.
  • Vul de tank halfvol met water en zet het roermechanisme aan. Voeg daarna de Bladzwavel 80 HF toe.
  • Spoel de lege verpakkingen goed uit en vul daarna de tank af met de benodigde waterhoeveelheid. Pas daarna zonder onderbreking het middel toe op het gewas en houd de hele tijd het roermechanisme in werking.
  • Reinig de spuitapparatuur na gebruik grondig.
  • Prolong kan toegevoegd worden om de opname en regenvastheid te verbeteren.

Mengbaarheid
Bladzwavel 80 HF is mengbaar met een groot aantal gewasbeschermingsmiddelen, behalve met formuleringen op basis van olie. Raadpleeg uw adviseur voor de actuele informatie. Lees altijd eerst goed het etiket van alle producten voordat u producten gaat mengen.

Disclaimer

Holland Fyto UA besteedt de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Holland Fyto UA is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.