BorMo HF

BorMo HF is een hoog geconcentreerde vloeibare bladmeststof die borium en molybdeen bevat volledig opgelost in water.

Voordelen

Dosering
Pas BorMo HF, afhankelijk van gewas en gewasstadium toe in een dosering van 0,5 ‐ 3 l/ha per bespuiting in ten minste 200 l water.

Timing
BorMo HF kan worden toegepast wanneer er borium gebrek verschijnt in het gewas of te verwachten valt.

Pas BorMo HF toe, afhankelijk van het gewas:

  • vóór of aan het begin van de snelle gewasgroei fase
  • rondom witte knop stadium
  • vóór en/of ná de bloei
  • bij gebreksverschijnselen

Let op: Pas het product niet toe in fel zonlicht of met temperaturen boven de 25 °C. Indien mogelijk, toepassen in de avond of vroege morgen.

Gereedmaken van de spuitvloeistof

  • De verpakking goed schudden voor gebruik.
  • De spuitapparatuur moet goed schoon zijn voor gebruik.
  • Vul de tank halfvol met water en zet het roermechanisme aan. Voeg daarna de BorMo HF toe.
  • Spoel de lege verpakkingen goed uit en vul daarna de tank af met de benodigde waterhoeveelheid. Pas daarna zonder onderbreking het middel toe op het gewas en houd de hele tijd het roermechanisme in werking.
  • Reinig de spuitapparatuur na gebruik grondig.

Mengbaarheid
BorMo HF is mengbaar met een groot aantal gewasbeschermingsmiddelen. Raadpleeg uw adviseur voor de actuele informatie. Lees altijd eerst goed het etiket van alle producten voordat uw producten gaat mengen. Voorzichtigheid is geboden bij mengingen met hogere doseringen sulfaat bevattende bladmeststoffen!

Disclaimer

Holland Fyto UA besteedt de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Holland Fyto UA is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.