Foliar N28

Foliar N28 is een zeer gewasveilige en efficiënte stikstofbladmeststof.  

Voordelen

Foliar N28 is een gewasvriendelijke en efficiënte stikstofbladmeststof. De stikstof is voor 40% snelwerkend en 60% langzaam werkend. Proeven in verschillende gewassen tonen een 4-5x efficiënter gebruik van stikstof ten opzichte van gangbare korrelmeststoffen zoals kalkammonsalpeter (27%N). Het product kan worden ingezet als bijbemesting in verschillende gewassen, ter vervangen van minder efficiënte gangbare korrelmeststoffen. Het is zeer goed in tankmix toe te passen.

Doseringen

Gewas Toepassing Dosering
Aardappelen

 

 

Granen

Vanaf begin knolzetting wekelijks

of 2-wekelijks toepassen

 

Vlagblad volledig zichtbaar in tankmix met ziektebestrijding

10-15 l/ha

 

 

20‐30 l/ha

Tuinbouwgewassen Voorjaar en begin van de zomer als bladeren vergelen 10‐20 l/ha
Bloembollen Tijdens seizoen om bladapparaat

vitaal te houden

7‐15 l/ha
Gras 1 maand voor maaien 20‐30 l/ha
Mais In geval van trage groei als bijbemesting 10-15  l/ha
Suikerbieten In voorjaar of later in het seizoen als bijbemesting 10-20 l/ha
Appels, peren overige fruit-gewassen Bij correctie van de N‐waarde tijdens het seizoen

Bij behandeling na de oogst

5‐10 l N/ha

10‐15 l N/ha

 

Disclaimer

Holland Fyto UA besteedt de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Holland Fyto UA is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.