HF Koper 435

HF Koper 435 is een speciaal geformuleerde bladmeststof op basis van 435 g koperoxichloride.

Voordelen

Meer over HF Koper 435

Dosering
Wanneer kopergebrek kan worden verwacht enkele malen preventief spuiten in een dosering van 0,25 tot 0,5 l/ha. Doseer de aanbevolen hoeveelheid HF Koper 435 in minimaal 200 en maximaal 400 liter water per ha. Bij een hoger watervolume een dosering aanhouden van 125 ml per 100 liter water.

Gebruiksvoorschrift
In die gevallen waar kopergebrek wordt verwacht preventief spuiten vanaf het drie bladstadium van het gewas. HF Koper 435 is een bladmeststof die door het gewas moet worden opgenomen. Voldoende blad is dus een vereiste voor een goede werking.

Gereed maken van de spuitvloeistof
Goed schudden voor het gebruik. Vul uw tank voor de helft met water en voeg vervolgens al roerend HF Koper 435 toe. Vul vervolgens uw tank af tot de totaal benodigde hoeveelheid water. Houdt uw roermechanisme ingeschakeld totdat de totale hoeveelheid verspoten is.

HF Koper 435 is mengbaar met de meest gangbare gewasbeschermingsmiddelen. Bij twijfel aan de mengbaarheid is het raadzaam om uw leverancier te raadplegen voor de meest actuele informatie.

Was de handen voor het eten en na het spuiten.
Lege verpakking reinigen.
Verpakking: 10 l

Disclaimer

Holland Fyto UA besteedt de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Holland Fyto UA is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.