HF Silicium

HF Silicium is s een vloeibare bladmeststof met silicium, ijzer en in water oplosbaar zinkchelaat (EDTA). Bevat ook wat stikstof. Zorgt voor voeding, stress-tolerantie en weerbaarheid.

Leaflet HF Silicium

Voordelen

Meer over HF Silicium

Algemeen
HF Silicium is een bladmeststof op basis van gestabiliseerd orthokiezelzuur. Silicium is aanwezig in de bodem, maar kan het niet altijd in voldoende hoeveelheden via de wortels van het gewas worden opgenomen. Als bladbemesting moet silicium in de vorm van orthokiezelzuur aanwezig zijn. Alleen deze vorm kan via het blad worden opgenomen.

Werking HF Silicium
– Verhoging van de stresstolerantie van de plant, bijvoorbeeld tijdens droogte
– Regulering van de waterbalans (effectiever watergebruik)
– Sterkere wortelvorming en hogere wortelactiviteit
– Versterking van het plantenweefsel – leidt tot kortere internodiën en dikkere stengels, omdat de celwanden versterkt worden

Samenstelling HF Silicium

610 g/l SiO3 + 20 g/l N + 7 g/l Fe + 20 g/l Zn

Toepassing en dosering

Aardappelen
Dosering: 0,5 l/ha
Tijdstip: Vanaf kort voor het sluiten van rijen (1-6 maal)
Doel: Verbeteren stikstof efficiëntie, vitaliteit en schilkwaliteit

Uien
Dosering: 0,5 l/ha (1-5 maal)
Tijdstip: vanaf 3e pijp stadium
Doel: Verbeteren nutriëntenopname en verhogen plantweerbaarheid en bewaarbaarheid

Groenten algemeen
Dosering: 0,5 l/ha (1-5 maal)
Tijdstip: Vanaf voldoende loofontwikkeling
Doel: Verbeteren nutriëntenopname en verhogen stresstolerantie en bewaarbaarheid

Bloembollen
Dosering: 0,5 l/ha
Tijdstip: Aan het begin van
het groeiseizoen (1-4 maal)
Doel: Verbeteren nutriëntenopname en verhogen stresstolerantie en plantweerbaarheid

Pitfruit (o.a. Appel, Peer)
Dosering: 0,5 l/ha
Tijdstip
– groene knoppen tot begin van de bloei (1 – 3 maal)
– vanaf einde van de bloei (1-4 maal)
Doel: Vruchtkwaliteit en bewaarbaarheid

Aardbeien
Dosering: 0,5 l/ha
Tijdstip: Vanaf begin vegetatie (1-4 maal)
Doel: Vruchtkwaliteit, bewaarbaarheid en verhogen plantweerbaarheid

Suikerbieten
Dosering: 0,5 l/ha
Tijdstip: Vanaf 6 blad stadium (1-3 maal)
Doel: Verbeteren nutriëntenopname, stikstofefficiëntie, en verhogen stresstolerantie

Granen
Dosering: 0,5 l/ha
Tijdstip: Vanaf begin uitstoeling (2-3 maal)
Doel: Verbeteren stikstofefficiëntie, vitaliteit en halmstevigheid

Maïs
Dosering: 0,5 l/ha
Tijdstip: Vanaf 4 blad stadium (1-2 maal)
Doel: Verbeteren wortelontwikkeling, vitaliteit en stengelstevigheid

Gebruiksaanwijzing
Goed schudden voor gebruik!
Gebruiken conform goede, vakkundige praktijk. Voldoende water gebruiken om een goede bevochtiging van het gewas te bereiken. Afdruipen vermijden. Aandrogingstijd: minstens 2 uur voor beregening of regen. Spuitmachine na toepassing
reinigen. Ongeopend houdbaar tot: zie de houdbaarheid op bovenzijde van de verpakking.

Mengbaarheid
HF Silicium is met de meeste gewasbeschermingsmiddelen fysisch mengbaar. Raadpleeg bij twijfel uw leverancier. Omdat niet alle in de praktijk voorkomende combinaties getest kunnen worden, is een kleine mengproef vooraf raadzaam. Bij menging met bladmeststoffen of gewasbeschermingsmiddelen de spuit tot 2/3 met water vullen alvorens de middelen toe te voegen. Dit product met water verdund als laatste toevoegen aan de tank.

Let op
Blijven roeren tijdens verspuiten!

Opslag
Dit product is bij temperaturen van -10 °C tot +45 °C getest en is probleemloos bij deze temperaturen te bewaren. Eventuele, door koude, ontstane kristallen lossen weer op bij warmere temperaturen. Voor optimale verwerking bewaren bij +5 °C.

Disclaimer

Holland Fyto UA besteedt de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Holland Fyto UA is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.