KaliZwavel HF

KaliZwavel is een vloeibare bladmeststof op basis van kalium en zwavel.

Voordelen

Meer over KaliZwavel HF

Kaliumgebrek resulteert niet meteen in zichtbare verschijnselen. Kalium draagt bij aan de fotosynthese, het reguleert het watergehalte in de individuele cellen en is daarom belangrijk in tijden van droogtestress. Planten die lijden onder kaliumgebrek tonen een toenemende gevoeligheid voor vorst, schimmels, droogte/hittestress en zout. Zwavel is nodig voor de stikstofassimilatie en is werkzaam bij de samenstelling van eiwitten

Dosering
Pas 2,5 – 5 l KaliZwavel HF per ha toe in tenminste 200 l water. De status van de voedingsstoffen in een plant kunnen alleen maar middels bladanalyse exact worden aangetoond. Holland Fyto adviseert derhalve om bladanalyse te laten uitvoeren om de plant de optimale voedingselementen toe te dienen.

  • Aardappelen: 1e toepassingsmoment bij stoloonvorming. 2e moment 2‐3 weken later. 3e moment tijdens de knolvulling.
  • Uien: Tijdens bolling of bij optreden van gebrek.
  • Granen: Vanaf uitstoeling tot omhoog schuiven aar in stengel (GS 20 – 43).
  • Peulvruchten: Vanaf knopvorming tot 10% bloei.
  • Appels: Toepassen in 900 l/ha. De eerste toepassing als alle bladeren aanwezig zijn en daarna regelmatige toepassingen indien vereist.
  • Peen: Bij verhoogde kalibehoefte tijdens peenvorming of bij optreden gebrek.

Mengen
Vul de spuittank half vol met water en zet het roermechanisme aan. Voeg hierna de benodigde hoeveelheid KaliZwavel HF toe. Daarna kan de tank afgevuld worden met het restant van het water. Start onmiddellijk met spuiten.

KaliZwavel HF is mengbaar met de meeste gewasbeschermingsmiddelen. Raadpleeg uw adviseur voor het laatste nieuws. Lees ook het etiket van de mengpartner aandachtig voor toepassing.

KaliZwavel HF mag niet worden aangezuurd onder een pH van 6. Voorkom menging met zure producten.

Verpakking: 2 x 10 liter

Disclaimer

Holland Fyto UA besteedt de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Holland Fyto UA is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.