MAGnify Power

MAGnify Power is een vloeibare bladmeststof in de vorm van een geconcentreerde suspensie (SC) van magnesiumhydroxide.

Voordelen

Meer over MAGnify Power

Magnesium (Mg) speelt een belangrijke rol bij de fotosynthese en ook bij suikertransport in de plant. Een tekort aan magnesium leidt tot een gele kleur van het blad. Het bladgedeelte tussen de nerven wordt geel. Die verkleuring is het eerst te zien in de oude bladeren. Magnesium zorgt o.a. voor suiker in het blad en bij aardappelen voor een hoger onderwatergewicht en hoger zetmeelgehalte.

Een gewasbespuiting uitvoeren onder groeizame omstandigheden en op een vitaal gewas.

Mengbaarheid
MAGnify Power is mengbaar met een groot aantal gewasbeschermingsmiddelen. Niet mengen met extreem zure producten. Raadpleeg bij twijfel uw adviseur voor de actuele informatie. Lees altijd eerst goed het etiket van alle producten voordat uw producten gaat mengen.

Dosering
2 l/ha in 200-400 l water

Toepassing

  • MAGnify Power kan uitzakken, daarom GOED SCHUDDEN voor gebruik.
  • De spuitapparatuur moet goed schoon zijn voor gebruik.
  • Vul de tank halfvol met water en zet het roermechanisme aan.
  • Voeg daarna de MAGnify Power toe en vul daarna de tank af met de benodigde waterhoeveelheid. Pas daarna zonder onderbreking het middel toe op het gewas en houd de hele tijd het roermechanisme in werking.
  • Reinig de spuitapparatuur na gebruik grondig.

Disclaimer

Holland Fyto UA besteedt de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Holland Fyto UA is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.