N+

N+ is een stikstofmeststof die de stikstofefficiëntie kan verhogen.

Voordelen

Proeven in verschillende gewassen tonen een efficiënter gebruik van stikstof in de vorm van N+. Vergeleken met KAS als overbemesting in tarwe tonen zelfs een 7 maal hogere efficiëntie. Overbemesting met 35 kg stikstof uit KAS werd vergeleken met een afrijpingziektenbespuiting met 7 kg zuivere stikstof uit N+ waarbij geen verschillen in opbrengsten konden worden waargenomen. Dit betekent een besparing van 28 kg zuivere N uit KAS, wat overeenkomt met een ruime 100 kg KAS.

Aangezien N+ gecombineerd kan worden met een afrijpingsziektebespuiting, kan de overbemesting met kunstmest achterwege blijven

Doseringen

Gewas Toepassing Dosering
Tarwe Bij slap blad en om eiwit concentratie te verhogen 15‐30 l N+/ha (= 19‐38 Kg/ha)
Tuinbouwgewassen Voorjaar en begin van de zomer als bladeren
vergelen
10‐20l N+/ha (= 12‐25 Kg/ha)
Grasland 1 maand voor maaien 20‐30 l N+/ha (= 25‐38 Kg/ha)
Mais Vroeg na opkomst, in geval van trage groei 10‐15 l N+/ha (= 12‐19 Kg/ha)
Appels, peren en andere fruitbomen Bij correctie van de N‐waarde tijdens het seizoen

bij behandeling na de oogst

5‐10 l N+/ha (= 6‐12 Kg/ha)

10‐15 l N+/ha (= 12‐19 Kg/ha)

Disclaimer

Holland Fyto UA besteedt de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Holland Fyto UA is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.