Nutrino Pro

Nutrino Pro is een unieke stikstofbladmeststof. Het bevat namelijk naast 23% stikstof en een beetje magnesium en zwavel ook twee complementaire biostimulanten, pidolzuur en R100®

Voordelen

Meer over Nutrino Pro

Nutrino Pro is een gewasveilige stikstofbladmeststof met gecontroleerde afgifte over een periode van meerdere weken. Nutrino Pro is uniek door de combinatie van de verschillende stikstofvormen met de twee biostimulanten Pidolzuur en R100. Dit zorgt voor een zeer hoog rendement van de toegediende stikstof. Daarmee is Nutrino Pro de overtreffende trap van vloeibare stikstofbemesting via het blad, als het gaat om de hoge benutting en tegelijk het verlagen van stressreacties in de plant. Kijk voor meer informatie op www.nutrinopro.nl

Toepassingen

Granen
20 l/ha Nutrino Pro in stadium ‘Vlagblad volledig zichtbaar'(BBCH 39). Kan toegepast worden in combinatie met een T2 fungicidebespuiting. Vervangt overbemesting met bijvoorbeeld KAS.

Op uitspoelingsgevoelige gronden kan aanvullend 5-10 l/ha Nutrino Pro worden toegepast in combinatie met een T1 fungicidebespuiting.

Aardappelen
20 l/ha Nutrino Pro bij knolaanleg als aanvulling op de bodembemesting. Om het gewas actief te houden kan tijdens het groeiseizoen aanvullend (2-)wekelijks 5-10 l/ha Nutrino Pro toegepast worden in combinatie met de ziektebestrijding. Deze hoeveelheid N kan in mindering worden gebracht op de basisbemesting.

Mais
20-30 l/ha Nutrino Pro in het 8-12 bladstadium.

Appels, peren en andere pit- of steenvruchten
Na de bloei wekelijks als standaardtoepassing voor stikstofvoeding 2,5 l/ha Nutrino Pro.

Tulpen
Na het koppen iedere 7 dagen toepassen, toegevoegd aan de vuurbestrijding: 3 x 20 l/ha Nutrino Pro.

 

Disclaimer

Holland Fyto UA besteedt de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Holland Fyto UA is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.