Phos Plus NRG

Zorgvuldig samengestelde fosfaatbladmeststof verrijkt met zeewierextract.

Voordelen

Meer over Phos Plus NRG

Toepassing algemeen
2,5 – 5 l/ha in 200 l water. Herhalen indien noodzakelijk.

Doseringen per gewas

 • Aardappelen
  ‐  1e toepassing bij knolinductie: 5 l/ha in 200 l water.
  ‐ 2e toepassing bij start knolvorming: 5 l/ha in 200 l water.
 • Hardfruit
  Ter stimulering van de kleuring (rode blosvorming) van hardfruit. Tijdstip: vanaf 6 weken vóór de oogst.
  Dosering: 2,5 l/ha.
 • Aardbeien
  ‐ 1e toepassing na opkomst: 5 l/ha in 200 l water.
  ‐ 2e toepassing begin bloei: 5 l/ha in 200 l water.
 • Overige gewassen
  Als fosfaatgebrek wordt waargenomen, 2,5‐5 l/ha in 200 l water (toepassen bij voldoende bladbedekking).

Klaarmaken spuitvloeistof

 • Vul ¾ van de tank.
 • De container goed schudden en het product tijdens het roeren toevoegen. Daarna de tank afvullen.
 • Tijdens het vullen van de tank en tijdens het spuiten het roermechanisme van de spuitmachine in werking houden.
 • Phos Plus NRG kan met de meeste gewasbeschermingsmiddelen worden gemengd. Vraag vooraf advies bij uw leverancier.
 • Was de handen voor het eten en na het spuiten.
 • Lege verpakking reinigen.
 • Opslag: vorstvrij, goed gesloten in originele verpakking bewaren.

Verpakking: 2 x 10 l

Disclaimer

Holland Fyto UA besteedt de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Holland Fyto UA is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.