Sulpha-N

Sulpha‐N bevat zwavel en stikstof in oplossing.

Voordelen

Meer over Sulpha-N

Algemene dosering
5 l Sulpha‐N/ha in 230 l water. Een herhaling kan nodig zijn indien een matig/ernstig tekort bekend is of middels monsteronderzoek is vastgelegd.

Toepassingsmoment per gewas

 • Granen:
  ‐ Begin uitspoeling tot tweede knoop voelbaar.
  ‐ 1e bespuiting 1 week na vlagblad ontwikkeling.
  ‐ 2e bespuiting direct na de bloei.
 • Koolzaad:
  In het voorjaar tijdens stengelstrekking.
 • Suikerbieten:
  4 – 6 bladstadium.
 • Diverse koolsoorten:
  4 – 6 bladstadium.
 • Overige gewassen:
  Afhankelijk van te verwachten zwavelgebrek zo vroeg mogelijk tijdens het groeiseizoen, mits voldoende blad aanwezig is.

Klaarmaken van de spuitvloeistof

 • Vul ¾ van de tank.
 • De container goed schudden en het product tijdens het roeren toevoegen. Daarna de tank afvullen.
 • Sulpha‐N kan met de meeste gewasbeschermingsmiddelen worden gemengd. Vraag vooraf advies bij uw leverancier.
 • Was de handen voor het eten en na het spuiten.
 • Lege verpakking reinigen.
 • Opslag: vorstvrij, goed gesloten in originele verpakking bewaren.

Verpakking: 2 x 10 l

Disclaimer

Holland Fyto UA besteedt de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Holland Fyto UA is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.