Zinic

Zinic is een uniek geformuleerde mix van zink en zwavel aangevuld met natuurlijke zuren en toevoegingen voor een stabiele tankmix.

Voordelen

Dosering algemeen
1 ‐ 2 l Zinic per ha in 200 l water.
Een herhaling kan nodig zijn indien een matig/ernstig tekort bekend is of middels monsteronderzoek is vastgesteld.

Toepassingstijdstip per gewas

 • Fruitteelt
  Groene‐/roze knopstadium: 1 l-ha Zinic (1 tot 2 bespuitingen)
  Direct na de oogst: 2 l-ha Zinic (1 tot 2 bespuitingen)
 • Granen
  Begin uitstoeling tot tweede knoop voelbaar. Indien het gewas voor de herfst is gezaaid, is toepassing voor de winterperiode aan te bevelen.
 • Maïs: 3 – 8 bladstadium
 • Aardappelen
  Vanaf een week na 100% opkomst.
 • Overige teelten
  In een vroeg groeistadium toepassen, waarbij er genoeg blad aanwezig is.

Klaarmaken spuitvloeistof

 • Vul ¾ van de tank met water.
 • De can goed schudden en het product tijdens het roeren toevoegen. Daarna de tank afvullen.
 • Tijdens het vullen van de tank en tijdens het spuiten het roermechanisme van de spuitmachine in werking houden.
 • Zinic kan met de meeste gewasbeschermingsmiddelen worden gemengd.

Verpakking: 4 x 5 l

Disclaimer

Holland Fyto UA besteedt de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Holland Fyto UA is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.