Abamectine HF-G

Abamectine HF-G is een unieke insecticide/acaricide, op basis van abamectine.

Voordelen

Meer over Abamectine HF-G

Abamectine HF‐G bestrijdt alle bewegende stadia van (spint) mijten, de larvale stadia van mineervliegen en de larven van trips en bladvlooien.

Werking

Abamectine HF‐G werkt zowel door direct contact van de plaag met het middel als door opname uit het blad. De sterke contactwerking is echter door de snelle afbraak van het middel op het bladoppervlak van redelijk korte duur. De actieve stof wordt snel opgenomen in de waslaag en dringt van daaruit verder in het onderliggende (blad) weefsel (translaminaire werking). Abamectine verplaatst zich niet met de sapstroom door de plant en is dus niet systemisch.

Spuit Abamectine HF‐G met voldoende water voor een optimale verdeling over zowel de boven- als onderzijde van het blad. Een uitvloeier is niet nodig.

De actieve stof in het bladweefsel is beter beschermd tegen afbraak, waardoor een langdurige bestrijding wordt verkregen van alleen bladaantastende insecten en mijten (plagen), zoals mineervlieglarven, trips en spintmijten.

Door deze eigenschap van de actieve stof kan Abamectine HF‐G redelijk goed geïntegreerd met natuurlijke vijanden worden gebruikt. Vanaf het moment dat de plaag de abamectine heeft opgenomen, kan geen noemenswaardige bladschade meer worden aangericht.

De maximale bestrijding van de plagen wordt na 3‐5 dagen verkregen.

Disclaimer

Holland Fyto UA besteedt de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Holland Fyto UA is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.