Betanal Tandem

Betanal Tandem is toegelaten ter bestrijding van eenjarige onkruiden in suikerbieten, voederbieten en rode biet (KUG-toelating).

Voordelen

Betanal Tandem is de opvolger van Betanal MaxxPro, Betanal Elite en Betanal Power. Betanal Tandem bevat 200 g/l fenmedifam en 190 g/l ethofumesaat, is een goede SC formulering en past perfect binnen de LDS onkruidbestrijding.

Betanal Tandem wordt gecombineerd met metamitron en een plantaardige olie als Plantolie HF. De dosering van Betanal Tandem is gelijk aan de dosering van enkelvoudige fenmedifam 160 g/l en Tramat 200. Per hectare wordt daarmee 25% meer fenmedifam toegepast. Betanal Tandem is goed mengbaar met alle in de bietenteelt toegelaten middelen.

De toepassing in de teelt van rode biet is toegelaten conform artikel 51EG 1107/2009 (KUG-toelating).

Per teeltseizoen mag Betanal Tandem 6 keer toegepast worden in LDS systeem met een dosering van 0,5 – 1 l/ha. Voor toepassingen met een hogere dosering van 1 – 1,5 l/ha geldt een maximum van 3 toepassingen per teeltseizoen.

De dosering is afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van de onkruiden:
Onkruiden in het kiembladstadium 0,5 l/ha
Onkruiden vanaf het 2-bladstadium 1,0 l/ha

Toepassingsvoorwaarden
Minimale interval is 5 dagen. Dat maakt Betanal Tandem uniek. Per teeltjaar mag er maximaal 4l/ha worden toegepast. Dit is ruim voldoende om een goede onkruidbestrijding te verzekeren.

Lees voor toepassing altijd het etiket en de overige toepassingsvoorwaarden.

Disclaimer

Holland Fyto UA besteedt de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Holland Fyto UA is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.