FireBlocker

FireBlocker is een fungicide ter voorkoming van Botrytis (vuur) in bloembol‐ en knolgewassen waaronder tulp, lelie en gladiool.

Voordelen

Meer over FireBlocker

Het middel heeft effect op niet-doelwit arthropoden, waaronder natuurlijke vijanden. Bij geïntegreerde teelten dient hier rekening mee gehouden te worden. Vermijd daarom onnodige blootstelling. FireBlocker is een preventief erkend fungicide en grijpt in op diverse stadia van het infectieproces van de schimmel.

Voer ter voorkoming van aantasting door Botrytis spp. regelmatig een behandeling uit vanaf opkomst van het gewas tot ongeveer 2 weken voor de oogst. Afhankelijk van de ziektedruk en weersomstandigheden de behandeling om de 7 tot 10 dagen herhalen.

Dosering: 0,35 l/ha. Om de kans op resistentieontwikkeling van Botrytis spp. in bloembol‐ en knolgewassen te beperken moet FireBlocker altijd worden toegepast in combinatie met een toegelaten middel tegen vuur met een preventieve werking!

 

Mengbaarheid

FireBlocker is mengbaar met alle insecticiden, fungiciden, oliën en bladmeststoffen van Holland Fyto.

Disclaimer

Holland Fyto UA besteedt de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Holland Fyto UA is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.