FlorBac

FlorBac® is een bacteriepreparaat ter bestrijding van bladetende rupsen van vlinders en motten op diverse gewassen. FlorBac bevat sporen en kristallen van sporen van Bacillus thuringiensis supspecies aizawai.

Voordelen

Meer over FlorBac

FlorBac is een bacteriepreparaat op basis van sporen en kristallen van sporen van Bacillus thuringiensis subspecies aizawai ter bestrijding van bladetende rupsen van vlinders en motten op diverse gewassen. Het brede werkingsspectrum tegen verschillende soorten rupsen is te verklaren uit het feit dat FlorBac een breed toxineprofiel heeft.

Jonge rupsen
Jongere rupsen zijn aanmerkelijk gevoeliger dan oudere rupsen. Pas daarom toe wanneer de eieren van de vlinders en motten uitkomen en de eerste rupsen verschijnen. Combineer de toepassing met monitoring van de vlinders en motten.

De bacterie kan pas zijn werk doen na opname door de jonge rups. Zorg daarom voor een goede bladbedekking en herhaal de toepassing regelmatig, zeker op nieuw gevormd gewas wat nog niet beschermd is. Juist deze nieuwe delen worden door de rupsen aantrekkelijk gevonden.

Breed spectrum rupsen
FlorBac is effectief tegen een breed rupsenspectrum zowel in de glastuinbouw als in de diverse buitenteelten. Toepassing is mogelijk in een groot aantal teelten, zelfs in het openbaar groen waar FlorBac uitermate effectief gebleken is ter bestrijding van de eikenprocessierups.

Bestuivers en nuttige insecten
FlorBac is zeer veilig voor nuttige insecten en kan uitstekend worden toegepast in geïntegreerde teeltsystemen en in combinatie met nuttigen. FlorBac is veilig voor bijen en hommels en kan dus zowel voor, tijdens, als na de bloei worden toegepast.

Let op
Producten op basis van Bacillus thuringiensis zijn gevoelig voor afspoeling door regen en worden sneller afgebroken wanneer blootgesteld aan UV-licht. Hou hier rekening mee, met name bij toepassingen in onbedekte teelten.

Het duurt over het algemeen enige dagen voordat de rupsen dood zijn; een vraatstop kan echter vrij spoedig intreden.

Toelating
FlorBac is toepasbaar in een groot aantal gewassen in de volgende sectoren:

  • Akkerbouw
  • Fruitteelt
  • Groententeelt
  • Kruidenteelt
  • Sierteeltgewassen
  • Openbaar groen
  • Diverse andere teelten

Raadpleeg het etiket voor een overzicht van alle gewassen waarin FlorBac toegepast mag worden.

Dosering

Zie het etiket voor de juiste dosering en het aantal toepassingen dat plaats mag vinden in een teelt.

Disclaimer

Holland Fyto UA besteedt de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Holland Fyto UA is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.