FruitSmart

FruitSmart voor het behoud van de kwaliteit van appels tijdens de bewaring.

Voordelen

FruitSmart (1-MCP) is een product dat de aanmaak van het verouderingshormoon ethyleen in appels blokkeert waardoor de kwaliteit van appels behouden blijft. Toepassing kan plaatsvinden bij appels die bestemd zijn voor (lange) bewaring. Na toepassing wordt de ademhalingsactiviteit van de behandelde appels tot bijna nul gereduceerd met als resultaat verlies van vocht en suikers. De appels behouden hun stevigheid, kleur en smaak.

Dosering
Maximale dosering van het middel voor elke toepassing: 0,068 g/m³ celruimte. Adviesdosering: 0,048 g/m³ celruimte.

Behandelingsmoment
Appels dienen bij voorkeur binnen 7 dagen na de oogst behandeld te worden met FruitSmart, waarbij de appels teruggekoeld zijn tot 10°C of lager. Bij hogere temperaturen dient de FruitSmart-behandeling binnen 3 dagen na de oogst uitgevoerd te worden. Optimale bewaartemperatuur is ras-afhankelijk en kan variëren.

Toepassing

  • Meet de inhoud van de koelcel voor het uitvoeren van de behandeling zodat de benodigde hoeveelheid FruitSmart vastgesteld kan worden.
  • Vermeld dit op de checklist, evenals opslagdatum, partij-info, bewaartemperatuur en aanvangsdatum en -tijdstip van de behandeling.
  • Zorg ervoor dat de koelcel hermetisch gesloten is.
  • Vul een emmer die voorzien is van een beluchtingspompje met 8 – 10 l water en plaats hem op kleine afstand van de deur in de koelcel.
  • Voeg het benodigde aantal wateroplosbare zakjes met FruitSmart toe aan het water en schakel het pompje in.
  • De folie lost binnen 2 minuten op. Verlaat in die tijd de koelcel en sluit de celdeur goed af. Hang een bordje op de deur met de tekst: “Verboden te betreden – deze ruimte wordt behandeld met FruitSmart”.
  • De cel gedurende 24 uur niet openen.
  • Schakel na afloop van deze tijd de externe ventilatie in, open de koelcel en laat deze voordat u naar binnen gaat gedurende 15 minuten doorluchten.
  • Vervolgens kunt u de cel betreden, de emmer verwijderen, checklist afvinken en het koelregime hervatten.

Disclaimer

Holland Fyto UA besteedt de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Holland Fyto UA is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.