Fytofol 80 WG

Fytofol 80 WG, met als werkzame stof folpet, is toegelaten als fungicide in de teelt van bloembollen en wijndruiven.

Voordelen

Meer over Fytofol 80 WG

Fytofol 80 WG is een als WDG geformuleerd product dat 800 g/kg folpet bevat. Deze werkzame stof grijpt in op meerdere punten in de levenscyclus van schimmels zodat er minder kans is op de ontwikkeling van resistenties. Het middel heeft een werking tegen valse meeldauw, Fusarium en grauwe schimmel (Botrytis spp.) ofwel vuur.

 

Toepassing

Fytofol 80 WG is toegelaten in alle bloembol- en bloemknolgewassen. De toepassing is mogelijk als boldompeling en als gewasbehandeling. Als gewasbehandeling kan Fytofol 80 WG het wegvallen van mancozeb deels opvangen. Het middel mag maximaal twee maal worden toegepast als gewasbehandeling en mag alleen toegepast worden voordat een bodembedekking van maximaal 25% is bereikt.

In wijndruiven kan Fytofol 80 WG worden toegepast ter bestrijding van valse meeldauw.

Disclaimer

Holland Fyto UA besteedt de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Holland Fyto UA is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.