Itcan SL270

Itcan SL270 is een groeiregulator ter beheersing van de kieming tijdens de bewaring van aardappelen en uien. Tevens kan zowel aardappelopslag als doorwas beheerst worden.

Voordelen

Meer over Itcan SL270

Toepassing in aardappelen
Tot 5 weken vóór loofvernietigingsdatum
Teeltdoel ‘grof’ : indien 80% van de knollen > 35/40 mm
Teeltdoel ‘fijn’ : indien 80% van de knollen > 25/30 mm

Toepassing in zaaiuien
Indien bol/nek verhouding > 3:1
Wanneer 1e pijpen gaan strijken

Aardappelen Uien
Gewascondities:

  • Behandeling uitvoeren op een gezond/vitaal gewas
  • Groeizame omstandigheden

o Temperatuur < 25oC
o RV > 50%

  • 24 uur droog na toepassing

Dosering:

  • 11 liter ITCAN SL270 per ha gespoten met
  • voldoende water (400 – 600 liter water)

Voeg géén hulpstof toe !

Behandeling uitvoeren op een gezond/vitaal gewas

  • Groeizame omstandigheden

o Temperatuur < 25oC
o RV> 50%

  • 24 uur droog na toepassing

Dosering:

  • 8,9 liter ITCAN SL270 per ha gespoten met voldoende water (300 – 500 liter/ ha)
  • Toevoeging van 75 ml Prolong XP / 100 liter water bevordert de opname en daarmee effectiviteit

Disclaimer

Holland Fyto UA besteedt de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Holland Fyto UA is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.