Ocion PX10

Ocion PX10® is een biocide om basis van koper(II)sulfaat pentahydraat. Het middel kan toegepast worden om vervuiling door algen in silo’s en bassins te voorkomen.

Voordelen

Algen in een waterbassin zijn een bron voor vervuiling en verstopping in het watergeefsysteem. Door de toepassing van OCION PX10® in silo’s en bassins kan vervuiling door algen voorkomen worden. De toepassing is relatief éénvoudig. OCION PX10 is een toegelaten biocide op basis van koper(II)sulfaat pentahydraat.

Wat doet het product

Algen in het water kunnen verstopping van filters en watergeefinstallaties veroorzaken. Door algengroei wordt ook de zuurgraad (pH) van het water hoger en zuurstof onttrokken. Hierdoor kunnen anaerobe pathogenen zich ontwikkelen. Dit alles wil je voorkomen.

De positief geladen koperionen uit de koper(II)sulfaat pentahydraat in OCION PX10 reageren met de negatief geladen membranen van de algen waardoor deze gedood worden. De dode algen zakken naar de bodem van het bassin. De toepassing is eenvoudig. De actieve stof verspreid zichzelf door het bassin. Het effect van een toepassing is na 2-3 weken zichtbaar. Voor een blijvend resultaat kan de hoeveelheid actieve stof gecontroleerd worden en besloten worden voor een herhaalde preventieve toepassing.

Toepassing
Stem met uw adviseur de volgende zaken af:

  • De dosering is afhankelijk van de mate van vervuiling door algen; is er sprake van een curatieve toepassing of preventieve toepassing?
  • Controle van gehalten in het bassin om te bepalen of herhaalde toepassing noodzakelijk is
  • Zijn er vissen aanwezig in het bassin?
  • Voeg geen kopersulfaat toe in de mestbak.
  • De mogelijkheid van combinatie met de toepassing van waterstofperoxide in uw watergeefsysteem.

Disclaimer

Holland Fyto UA besteedt de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Holland Fyto UA is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.