Serenade Opti

Serenade Opti is een breedwerkend bedekkingsfungicide voor de biologische bestrijding van schimmels in diverse teelten

Voordelen

Meer over Serenade opti

Algemeen
Serenade Opti is gebaseerd op een unieke, van nature in de bodem voorkomende bacteriestam, Bacillus amyloliquefaciens QST 713. Serenade Opti heeft een brede werking tegen schimmels en bacteriën. De werking ontstaat door actieve componenten die tijdens het productieproces door Bacillus amyloliquefaciens QST 713 gevormd worden. Daarnaast heeft Serenade Opti ook een direct bio-stimulerend effect op de plant.

Spuittechniek
Voor een goede werking is het essentieel dat Serenade Opti optimaal over het te beschermen blad wordt verdeeld. Spuittechniek en waterhoeveelheid zijn erg belangrijk. Spuit Serenade Opti altijd in combinatie met een uitvloeier die de spuitvloeistof goed over het blad verdeelt.

Bestuivers en nuttige insecten
Serenade Opti heeft geen invloed op nuttige insecten en bestuivers.

Resistentiemanagement
Serenade Opti is een multisite fungicide en is derhalve niet gevoelig voor resistentie.

Werking Serenade Opti als bladtoepassing
Serenade Opti is een breedwerkend bedekkingsfungicide ter bestrijding van diverse soorten schimmels zoals o.a. Alternaria, Botrytis, Sclerotinia, Septoria, echte meeldauw, roest en Stemphylium. Het is belangrijk dat Serenade preventief wordt ingezet. Dus spuiten voordat de schimmel aanwezig is of nadat de schimmels eerst door curatieve middelen zijn bestreden. De werkingsduur van Serenade Opti is in snel groeiende gewassen rond de 7-10 dagen.

Uit onderzoek is gebleken dat Serenade Opti effectief is bij toepassing van 5-8 l/ha. In verticaal geteelde gewassen of gewassen met veel bladmassa 5-8 l/ha gebruiken en in horizontaal geteelde gewassen 5 l/ha (tenzij lagere hoeveelheden staan aangegeven in het wettelijk gebruiksvoorschrift). Voeg altijd een uitvloeier toe om een goede bedekking te realiseren. Onderzoek heeft laten zien dat de werking significant wordt verbeterd door het toevoegen van een uitvloeier. Veel aandacht voor spuittechniek om een optimale bedekking te realiseren en gebruik van uitvloeiers zijn essentieel voor een goede werking van Serenade Opti.

Werking Serenade Opti in de bodem en op substraten
De Bacillus amyloliquefaciens QST713 stam zorgt voor een snelle kolonisatie en dus bescherming van de wortels of knollen. Bacillus amyloliquefaciens QST713 wordt gevoed door de wortelexudaten. De bacterie groeit  met de wortel mee. Zolang de wortels groeien, zal Serenade Opti doorgaan met kolonisatie van de wortels. De kolonisatie van de wortels begint al binnen enkele uren. Pas Serenade Opti toe vlak voor of bij actieve groei van de wortels. Kolonisatie is onafhankelijk van de bodem, substraat of vochtcondities in de bodem. Gekoloniseerde Bacillus spoelt niet af van de wortels.

Grondtoepassing Serenade Opti biedt meerdere voordelen:

 • Serenade Opti beschermt de wortel tegen diverse grondgebonden schimmels, zoals Pythium, Rhizoctonia en zilverschurft
 • Toename biomassa van wortel en scheut
 • Plant wordt aangezet om zich te verdedigen tegen ziektes
 • Voedingsstoffen worden beter opgenomen
 • Toename tolerantie tegen abiotische stress

Mengingen met andere middelen
Serenade Opti kan worden gemengd met insecticiden en fungiciden. Wordt er gemengd met producten zoals Aliette dan deze eerst in de tank en dan pas Serenade Opti toevoegen.

Lage volumes toepassen met spuitdoppen (of ‘spuitdoptechniek’)
Een geconcentreerde oplossing kan verstopping veroorzaken. Bij filters kleiner dan 50 mesh kan aanslag/verstopping ontstaan op de filters bij een geconcentreerde oplossing. Maak Serenade Opti klaar met voldoende water.

Toepassen met LvS (Laag volume Strooi-) techniek
Gebruik minimaal 15 – 20 l oplossing per hectare. De LvS techniek heeft geen filter en grote doorlaten waardoor het risico op verstopping klein is. Zorg wel voor een homogene oplossing bij het klaarmaken van de strooivloeistof.

Aardappel
De grondtoepassing van Serenade Opti bestrijdt Rhizoctonia solani in het begin van de teelt waardoor een verbeterde weggroei en daarmee een goede opbrengst wordt gerealiseerd. Daarnaast geeft Serenade Opti een goede en stabiele bijdrage aan de bestrijding van zilverschurft (Helminthosporium solani) en gewone schurft (Streptomyces scabies) waardoor een hogere kwaliteit aardappelen wordt geoogst.

 • Serenade Opti moet door middel van rijenbehandeling bij het poten worden toegepast. Het middel moet goed worden verdeeld door de op bouwen rug.
 • Dosering 5 l/ha.
 • Serenade Opti toepassen in minimaal 100 l/ha. bij spuitdoppen spuittechniek en in minimaal 15 a 20 l/ha bij LvS (Laag volume Strooi-) techniek.

Fruit

 • In de teelt van pitfruit Serenade Opti inzetten ter bestrijding van schurft, bacterievuur en bewaarziekten. Dosering: 5 l/ha.
 • In de teelt van steenfruit Serenade Opti rond de bloei in afwisseling met chemische fungiciden toepassen, en daarnaast kort voor de pluk inzetten om vruchtrot te voorkomen. Dosering: 5 l/ha.
 • In de teelt van aardbeien, frambozen en bramen kan het beste worden gestart met een chemische bestrijding van meeldauw en vruchtrotschimmels om daarna de laatste bespuitingen voor de oogst of de bespuitingen tussen de plukken door uit te voeren met Serenade Opti. Ook in de teelt van druiven kunnen de laatste bespuitingen worden vervangen door Serenade Opti. In de teelt van bessen met name gedurende de zomermaanden Serenade Opti toepassen ter vervanging van captan. Dosering: 5 l/ha.

Grondbehandeling

 • In de teelt van o.a. aardbei, bramen, bessen en frambozen mag Serenade Opti ook als grond-, dompel- of aangietbehandeling worden toegepast. Pas Serenade Opti toe in een dosering van 10 l/ha.
 • Serenade Opti vlak voor het planten inwerken in de bovenste laag van de bodem of door de potgrond laten mengen.

Groenten

Gewasbehandeling

 • In de teelt van bladgewassen en de kruidenteelt de laatste bespuitingen uitvoeren met Serenade Opti. Dosering: 5 l/ha.
 • In de teelt van bonen en erwten: starten met chemische middelen ter bestrijding van Sclerotinia en Botrytis en de laatste bespuiting uitvoeren met Serenade Opti. Dosering: 5 l/ha.
 • In de teelt van vruchtgroenten (Cucurbitaceae, Solanaceae en Malvaceae) Serenade Opti preventief toepassen ter bestrijding van Botrytis, Fusarium en meeldauw. Is aantasting aanwezig dan eerst een curatief chemisch fungicide toepassen. Dosering: 5- 8 l/ha.
 • In de teelt van wortel- en knolgewassen starten met chemische middelen ter bestrijding van Sclerotinia, meeldauw, Septoria en Alternaria om daarna de laatste 1-2 bespuitingen uit te voeren met Serenade Opti. Dosering: 5 l/ha.
 • In de teelt van prei starten met chemische middelen ter bestrijding van Roest en Alternaria om daarna de laatste 1-2 bespuitingen uit te voeren met Serenade Opti. Dosering: 5 l/ha.

Grondbehandeling, Druppelbehandeling of aangietbehandeling

 • In de teelt van wortelgewassen (onbedekt) en bladgewassen mag Serenade Opti ook als grondtoepassing worden toegepast.
 • In wortelgewassen toepassen in een dosering van 10 l/ha en voor bladgewassen in een dosering van 5 l/ha.
 • Serenade Opti vlak voor zaai of planten inwerken in de bovenste laag van de bodem of toepassen door middel van een aangietbehandeling.
 • In de teelt van vruchtgroenten kan Serenade Opti in de opkweek worden gebruikt. In de teelt (met uitzondering van de Solanaceae) kan Serenade Opti ook mee worden gedruppeld.

Bloemisterijgewassen

Gewasbehandeling

 • In de teelt van bloemisterijgewassen Serenade Opti toepassen in menging met chemische fungiciden ter bestrijding van meeldauw. Dosering: 5-8 l/ha.
 • In de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen. Serenade Opti preventief toepassen ter bestrijding van Botrytis en meeldauw. Is aantasting aanwezig dan eerst een curatief chemisch fungicide toepassen om daarna preventief verder te gaan met Serenade Opti. Dosering 5 l/ha.
 • In de bedekte teelt van bloemisterijgewassen. Serenade Opti toepassen in een dosering van 5 l/ha. Bij gunstige omstandigheden voor schimmels de toepassing na 5-7 dagen herhalen.

Grondbehandeling, druppelbehandeling of aangietbehandeling

 • In bloemisterijgewassen mag Serenade Opti ook als grondtoepassing worden toegepast.
 • Serenade Opti vlak voor zaai of planten inwerken in de bovenste laag van de bodem of toepassen door middel van een aangietbehandeling.
 • In de teelt de teelt van bloemisterijgewassen kan Serenade Opti ook mee worden gedruppeld of als drenchbehandeling op potten worden toegepast. 

Boomkwekerij

Gewasbehandeling

 • In de onbedekte teelt van boomkwekerijgewassen Serenade Opti preventief toepassen ter bestrijding van Botrytis, Alternaria, Septoria en meeldauw. Is aantasting aanwezig dan eerst een curatief chemisch fungicide toepassen om daarna preventief verder te gaan met Serenade Opti. Dosering afhankelijk van gewashoogte 5-8 l/ha.
 • In de bedekte teelt van boomkwekerijgewassen Serenade Opti toepassen in een dosering van 5 l/ha. Bij gunstige omstandigheden voor schimmels de toepassing na 5-7 dagen herhalen.

Grondbehandeling, druppelbehandeling of aangietbehandeling

 • In bloemisterijgewassen mag Serenade Opti ook als grondtoepassing worden toegepast
 • Serenade vlak voor zaai of planten inwerken in de bovenste laag van de bodem of toepassen door middel van een aangietbehandeling.
 • In de teelt de teelt van bloemisterijgewassen kan Serenade Opti ook mee worden gedruppeld of als drenchbehandeling op potten worden toegepast.

Bloembollen

Gewasbehandeling

 • In de bloembollenteelt Serenade Opti in een preventief schema toepassen ter bestrijding van vuur. De dosering is 5 l/ha.

Grondbehandeling

 • In bloembollen mag Serenade Opti ook als grondtoepassing worden toegepast. Pas Serenade Opti toe in een dosering van 10 l/ha voor bestrijding van bodemgebonden schimmels én voor een betere gewasontwikkeling.
 • Serenade Opti vlak voor- of tijdens het planten inwerken in de bovenste laag van de bodem met daartoe geschikte apparatuur.

Dompelbehandeling

 • In bloembollen kan Serenade Opti toegevoegd worden aan het dompelbad ter bestrijding van Fusarium. Pas Serenade Opti toe in een concentratie van 1% (m.u.v. grofbollige narcis en leverbare lelie).

Disclaimer

Holland Fyto UA besteedt de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Holland Fyto UA is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.