Spirit

Spirit is een fungicide in de teelt van bloembollen (vuurstelen) en boomkwekerijgewassen (bladvlekken door  Phoma en Septoria).    

Voordelen

Meer over Spirit

Spirit is uitsluitend toegestaan als schimmelbestrijdingsmiddel:
a. Gewasbehandeling
‐ in de teelt van bloembolgewassen;
‐ in de teelt van lage boomkwekerijgewassen en vaste planten in de volle grond en in containers buiten, mits maximaal 4 maal toegepast per groeiseizoen.
b. Plantgoedbehandeling
‐ ten behoeve van de teelt van bloembol‐ en bolbloemgewassen. Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in percelen die grenzen aan oppervlaktewater Spirit uitsluitend gebruiken als er gebruik wordt gemaakt van 90% driftreducerende doppen. Het is niet toegestaan Spirit toe te passen door middel van een met de hand getrokken of geduwde spuitboom (spuitfiets). Spirit is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

tekst1 tekst1
Raadpleeg voor de exacte dosering de leaflet.

Disclaimer

Holland Fyto UA besteedt de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Holland Fyto UA is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.