Viking

Viking is een niet-selectief bladherbicide met systemische werking.

Voordelen

Meer over Viking

Viking heeft geen werking via de grond. Het middel werkt tegen éénjarige en overblijvende grasachtige en tweezaadlobbige onkruiden zoals kweekgras, riet, fioringras, aardappelopslag, klein hoefblad, akkerdistel, akkermunt, veenwortel, knolcyperus, kleefkruid, muur en varkensgras. Minder gevoelig zijn paardenstaart, klaver, wikkesoorten en moerasandoorn. Mossen worden niet bestreden.

 

tekst1 tekst1
Dosering
‐ Tegen éénjarige onkruiden: 2‐4 l/ha
‐ Tegen overblijvende grassen: 3‐4 l/ha
‐ Tegen overblijvende tweezaadlobbige
onkruiden: 4‐6 l/ha
‐ Bij pleksgewijze toepassing:
2% spuitconcentratie (20 ml Viking in 1 liter
water)
Waterhoeveelheid: 200‐400 l/ha (2M‐4G)

Disclaimer

Holland Fyto UA besteedt de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Holland Fyto UA is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.