Voliam

Voliam® is een insecticide op basis van chlorantraniliprole. Voliam heeft een werking tegen diverse, soms lastig te bestrijden insecten, zoals Coloradokevers, fruitmotten, rupsen en vliegen.

Voordelen

Meer over Voliam

Voliam is een insecticide met een krachtige werking op verschillende, soms lastig te bestrijden, insecten. De werkzame stof van Voliam is chlorantraniliprole en deze stof is bij telers al enkele jaren bekend in de strijd tegen onder andere coloradokevers in aardappel, (fruit-)motten in appel, peer en pruim, wortelvlieg in wortelgewassen en knolselderij en tegen rupsen in sluitkool en bloemkoolachtigen (onbedekte teelt).

Werkingsmechanisme

De actieve stof van Voliam is afkomstig is uit de chemische groep van de diamides (IRAC groep 28). Voliam veroorzaakt na opname of contact met een voor de actieve stof gevoelig insect een verlamming van het spierstelsel. Het spierweefsel raakt binnen korte tijd verlamd. Het insect stopt met voeden en veroorzaakt geen schade meer. Het kan wel enige tijd duren voordat het insect dood is.

Maak gebruik van waarschuwingssystemen wanneer mogelijk. Monitor de vluchten van motten en vliegen. Pas toe op gelegde eieren of net uitgekomen larven. Larven die uit bespoten eieren komen sterven na opname direct en zullen geen schade meer veroorzaken. Jonge stadia zijn over het algemeen het meest gevoelig voor de actieve stof.

Voliam is veilig voor natuurlijke vijanden. Het middel kan dus prima gecombineerd worden in een geïntegreerd systeem waarin gebruik gemaakt wordt van natuurlijke vijanden tegen bijvoorbeeld luizen of spint.

Binnen 2 uur na toepassing is Voliam regenvast. Omgevingstemperatuur en UV-straling hebben nauwelijks effect op de werking. De actieve stof is na toepassing langdurig werkzaam. Hier kunnen de intervallen tussen toepassingen op aangepast worden. Een interval van twee weken (wortelvlieg) of drie weken (fruitmot) is dus goed mogelijk.

 

Toelating

Voliam is toegelaten in:

  • Aardappelen (coloradokever)
  • Appel, peer, onbedekte teelt pruim en druiven (rupsen o.a. fruitmot)
  • Sluitkool en onbedekte teelt bloemkoolachtigen (rupsen)
  • Wortelgewassen (onbedekte teelt) en knolselderij (vliegen en muggen)
  • Maïs en suikermaïs (rupsen)
  • Pennenteelt witlof (rupsen)

Dosering

Zie het etiket voor de juiste dosering per gewas.

Disclaimer

Holland Fyto UA besteedt de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Holland Fyto UA is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.