Wöbra

Wöbra is een wildafweermiddel. Het is een pasta dat onverdund wordt aangebracht op bomen.

Voordelen

Meer over Wöbra

Wöbra is ongeveer 3 uur na het aanbrengen op de stam verhard en na ongeveer 6 uur transparant. De natuurlijke verschijningsvorm van de bomen blijft behouden.

De microscheurtjes die tijdens het verhardingsproces ontstaan, vormen een lucht doorlatende en beschermende laag. De sapstroom en de groei worden niet aangetast. Wöbra biedt gedurende een periode van 10 – 15 jaar betrouwbare bescherming tegen schilschade. Bij gebruik voor bomen die in de buurt van water staan kan de beschermingsduur door schommelende waterstanden duidelijk lager liggen.

Wöbra is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Doseringen
Raadpleeg voor de exacte dosering de leaflet.

Disclaimer

Holland Fyto UA besteedt de uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd op de meest actuele en betrouwbare informatie. Holland Fyto UA is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het uitvoeren van een advies, wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog niet bekend was. Zet- en drukfouten voorbehouden.