Ons Team

Het Holland Fyto team is een kleine groep enthousiaste collega’s met diverse achtergronden en ervaringen waardoor we de 7 leden van Holland Fyto optimaal kunnen ondersteunen. We werken intensief samen met de 138 technisch adviseurs van onze 7 leden en stemmen adviezen in nauw overleg met de gewasspecialisten (in gewasgerichte vakgroepen) af op de behoeftes van de telers. Samen proberen we kennis te delen en daarmee te vermenigvuldigen. Als team. Dat is onze kracht.

Eltjo Huizenga

Algemeen Directeur

Verantwoordelijkheid: Algemene leiding waaronder implementatie van de strategie + inkoop en marketing.

Specialisme: strategie, management en marketing.

Ervaring: productontwikkeling, marketing en sales.

Weetje: opgegroeid op akkerbouwbedrijf in Warffum, Noord-Groningen.

Erik Peterse

Operationeel Manager

Verantwoordelijkheid: Aansturing operationele processen en interne en externe rapportages + inkoop + CDG.

Specialisme: organiseren en documenteren van overleg, rapportages en inkoop.

Ervaring: teeltadvies, certificering, ADR/CDG.

Weetje: erkend triboloog.

Tjalling Nutma

Technisch Productmanager Akkerbouw

Verantwoordelijkheid: Geïntegreerde oplossingen en adviezen uitwerken die telers een duurzaam rendement opleveren met focus op akkerbouw, bloembollen en voedergewassen.

Specialisme: Akkerbouw, bodembeheer en plantvoeding.

Ervaring: productontwikkeling, projectbegeleiding en teeltadvies voor akkerbouw, veehouderij en akkerbouwmatige groenten.

Weetje: Sportliefhebber, actief maar ook als toeschouwer, vindt ontspanning bij tuinieren en in de natuur.

Akshay van Klaveren

Technisch Productmanager Tuinbouw

Verantwoordelijkheid: Geïntegreerde oplossingen en adviezen uitwerken die telers een duurzaam rendement opleveren met focus op tuinbouwgewassen.

Specialisme: Tuinbouw (bedekte en onbedekte teelten), productmanagement.

Ervaring: Projectmanagement, teeltadvies, kennisontwikkeling.

Weetje: Opgegroeid op een boomkwekerij in Hazerswoude-dorp.

 

 

 

 

Matthijs Mobach

Technisch Manager Vergroening

Verantwoordelijkheid: Vinden van vernieuwende ‘groene’ oplossingen en deze testen en marktrijp maken.

Specialisme: vergroening, biostimulanten en hulpstoffen.

Ervaring: afgestudeerd in Plantwetenschappen aan de WUR. Gespecialiseerd op het gebied van plantenziekten en -plagen.

Weetje: houdt van winters weer (en zelfs van regen!) en is naast landbouw ook geïnteresseerd in geschiedenis en heeft zelfs aan beeldende kunst gedaan..

Joniek te Giffel

Brand Communication Manager (deeltijd)

Verantwoordelijkheid: Ondersteunen van de Productmanagers en het coördineren van acties met en voor mediapartners, reclamebureau’s en social media.

Specialisme: Brand Communication in akker- en tuinbouw.

Ervaring: Communicatie, verduurzaming van de landbouw.

Weetje: Jarenlange ervaring in de landbouw en ook werkzaam als yogadocent.

 

Richard van der Zwaag

Manager Financiën en Administratie

Verantwoordelijkheid: afhandelen financiële en administratieve organisatie.

Ervaring: financieel management en ICT.

Weetje: ook hoofd Financiën en Administratie bij Profytodsd.

Anton van Veldhuisen

Logistiek Manager

Verantwoordelijkheid: het in afstemming met leveranciers en afnemers organiseren en afhandelen van alle logistieke zaken binnen Holland Fyto.

Ervaring: inkoopondersteuning, logistiek en ERP (o.a. SAP).

Weetje: HAS opleiding/altijd werkzaam geweest in de landbouwsector/ook Logistiek Manager bij Profytodsd.