Ons Team

Het Holland Fyto team is een kleine groep enthousiaste collega’s met diverse achtergronden en ervaringen waardoor we de 7 leden van Holland Fyto optimaal kunnen ondersteunen. We werken intensief samen met de 138 technisch adviseurs van onze 7 leden en stemmen adviezen in nauw overleg met de gewasspecialisten (in gewasgerichte vakgroepen) af op de behoeftes van de telers. Samen proberen we kennis te delen en daarmee te vermenigvuldigen. Als team. Dat is onze kracht.

Eltjo Huizenga

Algemeen Directeur

Verantwoordelijkheid: algemene leiding waaronder implementatie van de strategie + inkoop en marketing

Specialisme: strategie en management

Ervaring: productontwikkeling, marketing en sales

Weetje: opgegroeid op akkerbouwbedrijf in Warffum, Noord-Groningen

Erik Peterse

Operationeel Manager

Verantwoordelijkheid: aansturing operationele processen en rapportage + inkoop + CDG

Specialisme: organiseren en documenteren van overleg, rapportages en inkoop

Ervaring: teeltadvies, certificering, ADR/CDG.

Weetje: erkend triboloog

Tjalling Nutma

Technisch Marketing Manager Akkerbouw

Verantwoordelijkheid: geïntegreerde oplossingen en adviezen uitwerken die telers een duurzaam rendement opleveren

Specialisme: Akkerbouw, bodembeheer en plantvoeding

Ervaring: productontwikkeling, projectbegeleiding en teeltadvies voor akkerbouw, veehouderij en akkerbouwmatige groenten

Weetje: Sportliefhebber, actief maar ook als toeschouwer, vindt ontspanning bij tuinieren en in de natuur.

Richard van der Zwaag

Financiën en Administratie

Verantwoordelijkheid: afhandelen financiële en administratieve organisatie

Ervaring: financieel management en ICT

Weetje: tevens Hoofd Financiën en Administratie bij Profytodsd

Theun Faber

Logistiek

Verantwoordelijkheid: aansturing interne logistiek en orderafhandeling

Ervaring: logistiek management

Weetje: tevens Logistiek Manager bij Profytodsd